Billån

Billån uten egenkapital hos Advisa. Søk etter det beste og billigste billånet i Norge. Advisa sammenligner flere banker og långivere i en applikasjon.

 • Billån uten egenkapital
 • Lån fra 5000 til 600 000 kroner
 • Ingen krav til sikkerhet

Billån - Lån til ny eller brukt bil

Billånet er kanskje det eneste som står mellom deg og det anstendige kjøretøyet du mener du trenger.

Det er ulike måter å finansiere et billån på, og det er en del detaljer du bør kjenne til hvis du ønsker det beste eller billigste billånet du kan få. • Advisa hjelper med billån uten sikkerhet fra 5000 - 600 000 kroner • Ved å sammenligne over 20 banker og långivere får du den laveste renten • Signer med BankID for rask utbetaling

Billån uten sikkerhet via Advisa

Når det kommer til forbrukslån eller lån uten sikkerhet kan Advisa bistå deg med å finne det beste billånet for deg.

Forbrukslån er anvendelig til alle formål, også å kjøpe bil. Du kan lese mer om forskjellen på billån med og uten sikkerhet lenger ned.

Advisa samarbeider med over 20 banker som kan gi forbrukslån til lave renter. Gjennom oss kan du motta tilbud fra alle sammen.

Dessuten sørger vi for rask saksbehandling. Lånedokumentene undertegnes med BankID, og kan utbetales kort tid til din konto etter at dette er gjort.

Hva er billån?

“Billån” er vel selvforklarende ettersom det er et lån som tas opp i den hensikt å kjøpe bil for pengene.

Det er imidlertid en del varianter av billån som gir ulike betingelser til ulike kundegrupper.

Dette er de vanligste: • Billån med og uten sikkerhet • Grønne billån • Billån for unge • Billån til premium kunder • Billån med pant i bolig

Vi vil se nærmere på disse kategoriene.

Billån eller tilsvarende brukes også gjerne til kjøp av andre kjøretøy, som motorsykkel eller caravan.

Billån uten sikkerhet

Det er fullt mulig å kjøpe bil med et lån uten sikkerhet eller med et forbrukslån.Faktisk har disse lånene en rekke kvaliteter som gjør dem velegnet til kjøp av kjøretøy og andre forbruksgjenstander

Full frihet med billån uten sikkerhet

Har du fått tilsagn på et forbrukslån, har du pengene rede. Du kan bruke dem til det du vil - eller i ditt tilfelle til akkurat den bilen du vil.

Det kan være at drømmebilen gammel eller i dårlig stand. En bil du kjøper for å mekke på selv vil ikke alltid anses som en god nok sikkerhet for banken. Da er alternativet lån uten sikkerhet.

Dessuten velger du selv hvilken forsikring du vil ha, og kan problemfritt selge bilen videre uten å be om tillatelse. En långiver med sikkerhet vil være vil være bekymret for pantet sitt, og stille krav i disse situasjonene.

Raskere kjøp

Et lån uten sikkerhet vil normalt kunne innvilges i løpet av kort tid. Pengene overføres direkte til din konto slik at du har dem rede når kjøpet skal gjennomføres.

Du behøver altså ikke å vente på at banken skal godkjenne bilen som sikkerhet for lånet før de utbetaler det.

(Men du bør likevel ta deg tid til å skrive en kjøpekontrakt og sjekke heftelsene selv om dette ikke er et krav for utbetaling av lånet).

Renter og nedbetalingstid på lån uten sikkerhet

Rentene fastsettes indviduelt på lån uten sikkerhet.

Det betyr at det foretas en kredittvurdering av din økonomi. Med høy score får du bankens beste rente.

Merk at disse vurderingene ikke er likeens fra långiver til långiver. Du kan godt få en vesentlig bedre rente fra andre banker enn den første og beste du søker. Det er alltid å anbefale å å se utfallet av flere søknader før du tar et valg.

Nedbetalingstiden er maksimalt 5 år på lån uten sikkerhet. Lenger nedbetalingstid enn dette er heller ikke å anbefale for billån. Kjøretøy faller fort i verdi, og lånet bør betales ned med tilsvarende hastighet for at du ikke skal sitte igjen med gjeld etter et eventuelt salg.

Sjekk billån uten sikkerhet på Advisa

På Advisa kan du låne opptil 600 000 kroner uten sikkerhet som du kan bruke på bilkjøp. Du vil også kunne oppnå markedets laveste rente på slike lån, ettersom vi lar over 20 långivere konkurrere om å gi deg sitt laveste bud.

Billån med sikkerhet

en vanligste måten å finansiere et bilkjøp på er at långiveren får et pant i bilen, Dette kalles salgspant. Det er litt andre regler for salgspant enn boligpant. Vi kommer tilbake til dette.

Ting du bør tenke på når du søker et slikt lån er • Egenkapital • Forsikringer • Nedbetalingstid • Sammenligning av renter • Rådighetsbegrensninger

Du må normalt stille egenkapital for billån

Biler synker raskt i verdi. Skulle du få problemer med å betale, vil det fort påløpe renter og omkostninger som overstiger det bilen vil innbringe ved salg.

Det er derfor av betydning for banken å ha gode marginer. Dersom du stiller med høy egenkapital, gjerne opptil 35 % av kjøpesummen, kvitterer den til gjengjeld med sin beste rente.

På den annen side: Jo mindre egenkapital du kan bidra med, desto høyere rente får du. De fleste långivere bruker en rentetrapp i slike tilfeller.

Enkelte utlånere kan gi billån uten egenkapital, altså 100 % finansiering. Da vil imidlertid rentesatsen være så høy at det også kan være relevant å innhente tilbud på lån uten sikkerhet.

Billån og krav til forsikring

Dersom bilen blir ødelagt ved en trafikkulykke eller av andre årsaker, vil selvfølgelig verdien reduseres. Det er derfor av stor interesse for banken at panteobjektet er forsvarlig forsikret.

Mange billån vil derfor ha et krav om full kasko, eller i det minste delkasko forsikring.

For deg som mener at du kjører så forsiktig at det ikke har noen hensikt med kasko, blir dette altså en ekstra utgift du må regne med i forbindelse med billånet.

Dette bør du ta med i vurderingen når du sammenligner med andre lånealternativer, for eksempel vanlige forbrukslån.

Enkele långivere annonserer med “kaskofrie billån”. Dette er selvfølgelig et alternativ , men - nok en gang - sjekk renten på disse.

Nedbetalingstid på billån

Etter regelverket kan det gis billån over ti år.

Kjøper du en eldre bil vil nok tilbudet om nedbetalingstid være kortere enn dette.

Vær også klar over at jo lenger du strekker et billån, jo høyere blir de totale lånekostnadene.

Det vil lønne seg å betale ned billånet raskere på bekostning av et boliglån med lavere rente. Sjekk gjerne om du kan få betale mindre på boliglånet en periode inntil billånet er betalt ned.

Sammenlign renter på billån

Renter regnes som prisen for lån. Merk at det er den effektive renten långiver oppgir som skal legges til grunn ved sammenligninger. Den inkluderer gebyrene og gir derfor et mer korrekt bilde av lånekostnaden.

Pass på å inkludere de ulike långiveres særtilbud på grønne billån og billån for unge når du sammenligner.

Lengden på nedbetalingstiden og eventuelle forsikringer du pålegges å ha påvirker også den totale prisen du betaler for lånet.

Rådighetsbegrensninger ved salgspant

Kjøretøyet du kjøper er en sikkerhet for bankens lån. Det vil si at du ikke fritt kan selge det uten samtykke fra långiveren.

En ulempe ved salgspant er at det kun gis ved kjøp av bil Du vil derfor ikke kunne pantsette et kjøretøy for et nytt lån du ønsker å ta opp.

Det vil også være problemer med å få flyttet billånet til en annen långiver ettersom pantet ikke kan overføres.

Grønne billån

Vi tenker stadig mer grønt som forbrukere. Det skal også lønne seg økonomisk å velge klimavennlig. Det gjenspeiler seg ikke bare i myndighetenes avgiftspolitikk, men også på de aktuelle lånetilbudene for billån.

Kjøper du en bil som ikke slipper ut karbondioksid, eller bare lave mengder, kan du derfor bli belønnet med et billig billån. Differansen dreier seg om rundt 0,2 prosentpoeng sammenlignet med bankens ordinære billån.

Kjøretøy som uten videre gir deg rett på grønne billån er: • Elbiler • Natur- og biogassbiler • Etanolbiler E85

Noen långivere vil også inkludere alle biler med et beregnet utslipp som ligger under 120 gram per kilometer. Det er egne lister over bilmodeller som oppfyller dette kravet.

Billån for unge

Vi har boliglån for unge og vi har sparing for unge. Det skulle bare mangle at det ikke også finnes billån for unge.

De unge er en ettertraktet kundegruppe ettersom de har mange år foran seg som bankkunder. Da må jo banken også ha noe å lokke med. Gunstige billån er spesielt attraktive.

“Ung” betyr her fram til du fyller 34 år. Nærmer du deg denne grensen bør du kanskje forte deg å tenke over om du skulle trenge et billån i nærmeste framtid.

Beste billån til premium kunder

De store bankene har gjerne en egen klubb for sine beste kunder. Det vil si de som har store summer innestående.

Er du en slik kunde vil du gjerne kunne få høyere renter på innskudd, og lavere rente på lån. Et eksempel på et premium billån er DNBs Saga billån.

Selv om du er premium kunde bør du ikke utelukke andre lånemuligheter i egen eller andre banker. Det kan forekomme at et grønt eller ”ungt” billån faktisk kan slå ditt premium tilbud.

De billigste billån får du med pant i bolig

Har du en bolig som ikke er overdrevent beheftet med boliglån, har du mulighet til å låne den opp. Banken kan være velvillig til å gi deg lån innenfor 85 % av boligens verdi. Dette kan du bruke til å kjøpe bil.

Dette lånet vil normalt ha betydelig lavere rente enn om du bare stiller med sikkerhet i bilen du kjøper.

En annen fordel er at banken ikke er interessert i hva du gjør med bilen din. De bryr seg heller ikke med hvilke forsikringer du tegner. De har trygget sitt lån med pant i boligen, og er fornøyd med det.

Du kan også få betydelig lenger nedbetalingstid på et lån med pant i bolig. Det kan faktisk strekkes ut tilsvarende tid som et boliglån, altså 20-30 år.

Slik kjøper du bil med billån

Det kan være en liten prosess å kjøpe bil og sikre deg at du gjør det på riktig måte. Slik går du fram - steg for steg.

 1. Be om et finansieringsbevis fra banken Det vil si at du i praksis spør om hvor stort lån du kan få. Banken utferdiger et dokument på dette beløpet. Det fungerer som en bekreftelse på finansieringen.
 2. Deretter kan du kontakte bilforhandlere eller sjekke biler til salgs for å finne biler i den prisklassen du er ute etter.
 3. Du må også skrive en kjøpekontrakt og sende salgsmelding til Statens vegvesen. Det er en forutsetning for å omregistrere bilen i ditt navn.
 4. Merk at banken skal godkjenne bilen som panteobjekt før de utbetaler lånet. Banken vil sjekke om det er heftelser på bilen før de utbetaler lånet. Dersom du låner med pant i bolig eller tar opp et forbrukslån, må du undersøke dette selv i Brønnøysundregisteret.
 5. Eksisterende heftelser må innfris før overdragelsen eller dekkes direkte av billånet.
 6. Billånet kan så utbetales til selgeren, med fradrag for eventuelle heftelser som også skal dekkes.

Kredittvurdering av billån

Et billån - om det er med eller uten sikkerhet - vil også avhenge av en kredittvurdering av søkeren. Det er stort sett på samme måte som med boliglån og vanlige forbrukslån. Banken vil føle seg sikker på at du kan tilbakebetale det du låner.

Kredittvurderingen blir avgjørende for hvor stort billån du kan få.

Lån opptil 5 x bruttoinntekt

De viktigste komponentene i kredittvurderingen er inntekten din og hvor mye gjeld du har å betale på per i dag. Tommelfingerregelen som også er nedfelt i Utlånsforskriften er at du ikke skal ha en totalgjeld som overstiger fem ganger årsinntekten din.

Uansett må det du har igjen av lønna di etter at alle utgiftene er betalt være tilstrekkelig til å betjene det lånet du søker om.

Bruk en medsøker

For å forbedre resultatet av kredittvurderingen, kan det hjelpe å få med en medsøker eller kausjonist. Da blir det en ekstra inntekt og større trygghet for den banken som vurderer å gi deg lån.

Er det snakk om en familiebil, er det jo også naturlig at ektefelle eller samboer er med på søknaden.

Billån med betalingsanmerkning

Har du en betalingsanmerkning, vil det komme fram på kredittsjekken som foretas. Det vil dessverre så godt som alltid føre til et avslag på en lånesøknad. Den bør altså bort før du søker.

Å søke flere steder

Banker kan også komme til forskjellige resultat. Sender du din lånesøknad til Advisa vil du lettere få det lånet du ønsker ved at det er over 20 banker og andre låneinstitusjoner som ser på det.

Ny bil eller brukt bil?

Når finansieringen er på plass, er det store spørsmålet: Ny eller brukt bil?

Her er det både økonomi og andre ting som spiller inn.

Kjøpe ny bil

investere i en ny bil har flere fordeler. Den vil normalt fungere knirkefritt, og du vil unngå store verkstedregninger de første årene. Det er neppe noen skjulte mangler eller uhell tidligere eiere ikke opplyser om.

Skulle det likevel være noe, vil selgeren kunne rette opp i det eller kunne gi annen kompensasjon.

Bemerk at prisfallet på nye biler er størst de første to årene. Økonomisk lønner det seg å holde på den iallfall i 6-7 år.

Kjøpe bruktbil

En brukt bil vil på den annen side være mye rimeligere i innkjøp. Det er derfor et naturlig valg for førstegangskjøpere.

De nyeste bruktbilene på markedet er som regel rundt tre år gamle, og har tidligere vært brukt i leasing. Da får du normalt en relativt ny og driftsikker bil til en god pris.

For eldre biler, spesielt hvis du kjøper privat, kan det være greit å be om en verkstedsjekk før du undertegner kontrakten,

Ved kilometerstand på 75 000 km og oppover begynner verkstedbesøkene tradisjonelt å bli hyppigere. Du må dermed regne med en del mer til reparasjoner og vedlikehold enn det vil være på en nyere bil.

Tenk på dette før du kjøper bil

Bilen du kjøper kan oppfylle forskjellige formål Tenk nøye over hva den skal brukes til før du tar et valg når det gjelder størrelse, alder, teknisk stand og pris:

• Hvor mange skal bruke bilen?. Skal den bringe de respektive medlemmer til og fra jobb, til skole, på trening og ellers rundt omkring?.

• Hvor lange turer skal du kjøre? Skal den hyppig brukes til langturer til hytta eller over svenskegrensen for å hamstre billige matvarer?

• Skal bilen være et feriealternativ? Skal den kjøre Norge på kryss og tvers eller nedover i Europa er det en fordel med en viss komfort.

• Er det behov for å bruke bilen til frakt? Da trengs det god bagasjeplass. Har dere forresten hund?

• Ønsker du å investere i en elektrisk miljøvennlig bil eller en tradisjonell bensindrevet? Elektriske biler er dyrere i innkjøp, men du kan spare inn en del på driftssiden.

Slik fungerer billån via Advisa:


1. Fyll ut søknaden

2. Velg det beste tilbudet

3. Ferdig

Billån

Billån - Lån til ny eller brukt bil

Billånet er kanskje det eneste som står mellom deg og det anstendige kjøretøyet du mener du trenger.

Det er ulike måter å finansiere et billån på, og det er en del detaljer du bør kjenne til hvis du ønsker det beste eller billigste billånet du kan få. • Advisa hjelper med billån uten sikkerhet fra 5000 - 600 000 kroner • Ved å sammenligne over 20 banker og långivere får du den laveste renten • Signer med BankID for rask utbetaling

Billån uten sikkerhet via Advisa

Når det kommer til forbrukslån eller lån uten sikkerhet kan Advisa bistå deg med å finne det beste billånet for deg.

Forbrukslån er anvendelig til alle formål, også å kjøpe bil. Du kan lese mer om forskjellen på billån med og uten sikkerhet lenger ned.

Advisa samarbeider med over 20 banker som kan gi forbrukslån til lave renter. Gjennom oss kan du motta tilbud fra alle sammen.

Dessuten sørger vi for rask saksbehandling. Lånedokumentene undertegnes med BankID, og kan utbetales kort tid til din konto etter at dette er gjort.

Hva er billån?

“Billån” er vel selvforklarende ettersom det er et lån som tas opp i den hensikt å kjøpe bil for pengene.

Det er imidlertid en del varianter av billån som gir ulike betingelser til ulike kundegrupper.

Dette er de vanligste: • Billån med og uten sikkerhet • Grønne billån • Billån for unge • Billån til premium kunder • Billån med pant i bolig

Vi vil se nærmere på disse kategoriene.

Billån eller tilsvarende brukes også gjerne til kjøp av andre kjøretøy, som motorsykkel eller caravan.

Billån uten sikkerhet

Det er fullt mulig å kjøpe bil med et lån uten sikkerhet eller med et forbrukslån.Faktisk har disse lånene en rekke kvaliteter som gjør dem velegnet til kjøp av kjøretøy og andre forbruksgjenstander

Full frihet med billån uten sikkerhet

Har du fått tilsagn på et forbrukslån, har du pengene rede. Du kan bruke dem til det du vil - eller i ditt tilfelle til akkurat den bilen du vil.

Det kan være at drømmebilen gammel eller i dårlig stand. En bil du kjøper for å mekke på selv vil ikke alltid anses som en god nok sikkerhet for banken. Da er alternativet lån uten sikkerhet.

Dessuten velger du selv hvilken forsikring du vil ha, og kan problemfritt selge bilen videre uten å be om tillatelse. En långiver med sikkerhet vil være vil være bekymret for pantet sitt, og stille krav i disse situasjonene.

Raskere kjøp

Et lån uten sikkerhet vil normalt kunne innvilges i løpet av kort tid. Pengene overføres direkte til din konto slik at du har dem rede når kjøpet skal gjennomføres.

Du behøver altså ikke å vente på at banken skal godkjenne bilen som sikkerhet for lånet før de utbetaler det.

(Men du bør likevel ta deg tid til å skrive en kjøpekontrakt og sjekke heftelsene selv om dette ikke er et krav for utbetaling av lånet).

Renter og nedbetalingstid på lån uten sikkerhet

Rentene fastsettes indviduelt på lån uten sikkerhet.

Det betyr at det foretas en kredittvurdering av din økonomi. Med høy score får du bankens beste rente.

Merk at disse vurderingene ikke er likeens fra långiver til långiver. Du kan godt få en vesentlig bedre rente fra andre banker enn den første og beste du søker. Det er alltid å anbefale å å se utfallet av flere søknader før du tar et valg.

Nedbetalingstiden er maksimalt 5 år på lån uten sikkerhet. Lenger nedbetalingstid enn dette er heller ikke å anbefale for billån. Kjøretøy faller fort i verdi, og lånet bør betales ned med tilsvarende hastighet for at du ikke skal sitte igjen med gjeld etter et eventuelt salg.

Sjekk billån uten sikkerhet på Advisa

På Advisa kan du låne opptil 600 000 kroner uten sikkerhet som du kan bruke på bilkjøp. Du vil også kunne oppnå markedets laveste rente på slike lån, ettersom vi lar over 20 långivere konkurrere om å gi deg sitt laveste bud.

Billån med sikkerhet

en vanligste måten å finansiere et bilkjøp på er at långiveren får et pant i bilen, Dette kalles salgspant. Det er litt andre regler for salgspant enn boligpant. Vi kommer tilbake til dette.

Ting du bør tenke på når du søker et slikt lån er • Egenkapital • Forsikringer • Nedbetalingstid • Sammenligning av renter • Rådighetsbegrensninger

Du må normalt stille egenkapital for billån

Biler synker raskt i verdi. Skulle du få problemer med å betale, vil det fort påløpe renter og omkostninger som overstiger det bilen vil innbringe ved salg.

Det er derfor av betydning for banken å ha gode marginer. Dersom du stiller med høy egenkapital, gjerne opptil 35 % av kjøpesummen, kvitterer den til gjengjeld med sin beste rente.

På den annen side: Jo mindre egenkapital du kan bidra med, desto høyere rente får du. De fleste långivere bruker en rentetrapp i slike tilfeller.

Enkelte utlånere kan gi billån uten egenkapital, altså 100 % finansiering. Da vil imidlertid rentesatsen være så høy at det også kan være relevant å innhente tilbud på lån uten sikkerhet.

Billån og krav til forsikring

Dersom bilen blir ødelagt ved en trafikkulykke eller av andre årsaker, vil selvfølgelig verdien reduseres. Det er derfor av stor interesse for banken at panteobjektet er forsvarlig forsikret.

Mange billån vil derfor ha et krav om full kasko, eller i det minste delkasko forsikring.

For deg som mener at du kjører så forsiktig at det ikke har noen hensikt med kasko, blir dette altså en ekstra utgift du må regne med i forbindelse med billånet.

Dette bør du ta med i vurderingen når du sammenligner med andre lånealternativer, for eksempel vanlige forbrukslån.

Enkele långivere annonserer med “kaskofrie billån”. Dette er selvfølgelig et alternativ , men - nok en gang - sjekk renten på disse.

Nedbetalingstid på billån

Etter regelverket kan det gis billån over ti år.

Kjøper du en eldre bil vil nok tilbudet om nedbetalingstid være kortere enn dette.

Vær også klar over at jo lenger du strekker et billån, jo høyere blir de totale lånekostnadene.

Det vil lønne seg å betale ned billånet raskere på bekostning av et boliglån med lavere rente. Sjekk gjerne om du kan få betale mindre på boliglånet en periode inntil billånet er betalt ned.

Sammenlign renter på billån

Renter regnes som prisen for lån. Merk at det er den effektive renten långiver oppgir som skal legges til grunn ved sammenligninger. Den inkluderer gebyrene og gir derfor et mer korrekt bilde av lånekostnaden.

Pass på å inkludere de ulike långiveres særtilbud på grønne billån og billån for unge når du sammenligner.

Lengden på nedbetalingstiden og eventuelle forsikringer du pålegges å ha påvirker også den totale prisen du betaler for lånet.

Rådighetsbegrensninger ved salgspant

Kjøretøyet du kjøper er en sikkerhet for bankens lån. Det vil si at du ikke fritt kan selge det uten samtykke fra långiveren.

En ulempe ved salgspant er at det kun gis ved kjøp av bil Du vil derfor ikke kunne pantsette et kjøretøy for et nytt lån du ønsker å ta opp.

Det vil også være problemer med å få flyttet billånet til en annen långiver ettersom pantet ikke kan overføres.

Grønne billån

Vi tenker stadig mer grønt som forbrukere. Det skal også lønne seg økonomisk å velge klimavennlig. Det gjenspeiler seg ikke bare i myndighetenes avgiftspolitikk, men også på de aktuelle lånetilbudene for billån.

Kjøper du en bil som ikke slipper ut karbondioksid, eller bare lave mengder, kan du derfor bli belønnet med et billig billån. Differansen dreier seg om rundt 0,2 prosentpoeng sammenlignet med bankens ordinære billån.

Kjøretøy som uten videre gir deg rett på grønne billån er: • Elbiler • Natur- og biogassbiler • Etanolbiler E85

Noen långivere vil også inkludere alle biler med et beregnet utslipp som ligger under 120 gram per kilometer. Det er egne lister over bilmodeller som oppfyller dette kravet.

Billån for unge

Vi har boliglån for unge og vi har sparing for unge. Det skulle bare mangle at det ikke også finnes billån for unge.

De unge er en ettertraktet kundegruppe ettersom de har mange år foran seg som bankkunder. Da må jo banken også ha noe å lokke med. Gunstige billån er spesielt attraktive.

“Ung” betyr her fram til du fyller 34 år. Nærmer du deg denne grensen bør du kanskje forte deg å tenke over om du skulle trenge et billån i nærmeste framtid.

Beste billån til premium kunder

De store bankene har gjerne en egen klubb for sine beste kunder. Det vil si de som har store summer innestående.

Er du en slik kunde vil du gjerne kunne få høyere renter på innskudd, og lavere rente på lån. Et eksempel på et premium billån er DNBs Saga billån.

Selv om du er premium kunde bør du ikke utelukke andre lånemuligheter i egen eller andre banker. Det kan forekomme at et grønt eller ”ungt” billån faktisk kan slå ditt premium tilbud.

De billigste billån får du med pant i bolig

Har du en bolig som ikke er overdrevent beheftet med boliglån, har du mulighet til å låne den opp. Banken kan være velvillig til å gi deg lån innenfor 85 % av boligens verdi. Dette kan du bruke til å kjøpe bil.

Dette lånet vil normalt ha betydelig lavere rente enn om du bare stiller med sikkerhet i bilen du kjøper.

En annen fordel er at banken ikke er interessert i hva du gjør med bilen din. De bryr seg heller ikke med hvilke forsikringer du tegner. De har trygget sitt lån med pant i boligen, og er fornøyd med det.

Du kan også få betydelig lenger nedbetalingstid på et lån med pant i bolig. Det kan faktisk strekkes ut tilsvarende tid som et boliglån, altså 20-30 år.

Slik kjøper du bil med billån

Det kan være en liten prosess å kjøpe bil og sikre deg at du gjør det på riktig måte. Slik går du fram - steg for steg.

 1. Be om et finansieringsbevis fra banken Det vil si at du i praksis spør om hvor stort lån du kan få. Banken utferdiger et dokument på dette beløpet. Det fungerer som en bekreftelse på finansieringen.
 2. Deretter kan du kontakte bilforhandlere eller sjekke biler til salgs for å finne biler i den prisklassen du er ute etter.
 3. Du må også skrive en kjøpekontrakt og sende salgsmelding til Statens vegvesen. Det er en forutsetning for å omregistrere bilen i ditt navn.
 4. Merk at banken skal godkjenne bilen som panteobjekt før de utbetaler lånet. Banken vil sjekke om det er heftelser på bilen før de utbetaler lånet. Dersom du låner med pant i bolig eller tar opp et forbrukslån, må du undersøke dette selv i Brønnøysundregisteret.
 5. Eksisterende heftelser må innfris før overdragelsen eller dekkes direkte av billånet.
 6. Billånet kan så utbetales til selgeren, med fradrag for eventuelle heftelser som også skal dekkes.

Kredittvurdering av billån

Et billån - om det er med eller uten sikkerhet - vil også avhenge av en kredittvurdering av søkeren. Det er stort sett på samme måte som med boliglån og vanlige forbrukslån. Banken vil føle seg sikker på at du kan tilbakebetale det du låner.

Kredittvurderingen blir avgjørende for hvor stort billån du kan få.

Lån opptil 5 x bruttoinntekt

De viktigste komponentene i kredittvurderingen er inntekten din og hvor mye gjeld du har å betale på per i dag. Tommelfingerregelen som også er nedfelt i Utlånsforskriften er at du ikke skal ha en totalgjeld som overstiger fem ganger årsinntekten din.

Uansett må det du har igjen av lønna di etter at alle utgiftene er betalt være tilstrekkelig til å betjene det lånet du søker om.

Bruk en medsøker

For å forbedre resultatet av kredittvurderingen, kan det hjelpe å få med en medsøker eller kausjonist. Da blir det en ekstra inntekt og større trygghet for den banken som vurderer å gi deg lån.

Er det snakk om en familiebil, er det jo også naturlig at ektefelle eller samboer er med på søknaden.

Billån med betalingsanmerkning

Har du en betalingsanmerkning, vil det komme fram på kredittsjekken som foretas. Det vil dessverre så godt som alltid føre til et avslag på en lånesøknad. Den bør altså bort før du søker.

Å søke flere steder

Banker kan også komme til forskjellige resultat. Sender du din lånesøknad til Advisa vil du lettere få det lånet du ønsker ved at det er over 20 banker og andre låneinstitusjoner som ser på det.

Ny bil eller brukt bil?

Når finansieringen er på plass, er det store spørsmålet: Ny eller brukt bil?

Her er det både økonomi og andre ting som spiller inn.

Kjøpe ny bil

investere i en ny bil har flere fordeler. Den vil normalt fungere knirkefritt, og du vil unngå store verkstedregninger de første årene. Det er neppe noen skjulte mangler eller uhell tidligere eiere ikke opplyser om.

Skulle det likevel være noe, vil selgeren kunne rette opp i det eller kunne gi annen kompensasjon.

Bemerk at prisfallet på nye biler er størst de første to årene. Økonomisk lønner det seg å holde på den iallfall i 6-7 år.

Kjøpe bruktbil

En brukt bil vil på den annen side være mye rimeligere i innkjøp. Det er derfor et naturlig valg for førstegangskjøpere.

De nyeste bruktbilene på markedet er som regel rundt tre år gamle, og har tidligere vært brukt i leasing. Da får du normalt en relativt ny og driftsikker bil til en god pris.

For eldre biler, spesielt hvis du kjøper privat, kan det være greit å be om en verkstedsjekk før du undertegner kontrakten,

Ved kilometerstand på 75 000 km og oppover begynner verkstedbesøkene tradisjonelt å bli hyppigere. Du må dermed regne med en del mer til reparasjoner og vedlikehold enn det vil være på en nyere bil.

Tenk på dette før du kjøper bil

Bilen du kjøper kan oppfylle forskjellige formål Tenk nøye over hva den skal brukes til før du tar et valg når det gjelder størrelse, alder, teknisk stand og pris:

• Hvor mange skal bruke bilen?. Skal den bringe de respektive medlemmer til og fra jobb, til skole, på trening og ellers rundt omkring?.

• Hvor lange turer skal du kjøre? Skal den hyppig brukes til langturer til hytta eller over svenskegrensen for å hamstre billige matvarer?

• Skal bilen være et feriealternativ? Skal den kjøre Norge på kryss og tvers eller nedover i Europa er det en fordel med en viss komfort.

• Er det behov for å bruke bilen til frakt? Da trengs det god bagasjeplass. Har dere forresten hund?

• Ønsker du å investere i en elektrisk miljøvennlig bil eller en tradisjonell bensindrevet? Elektriske biler er dyrere i innkjøp, men du kan spare inn en del på driftssiden.

 kr
5000
150000
600000
3370 kr

JEG VIL REFINANSIERE LÅN
Når jeg sammenligner godkjenner jeg personvernerklæring, brukeravtale og bekrefter at jeg er norsk statsborger.
Eksempel: Renten er variabel og settes individuelt. 150 000 kr over 5 år, nom. 11,9 %, eff. 13,17 % kost. 52 206 kr, tot. 202 206 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.
trustedTrygt og sikkert

Advisa samarbeider med 19 långivere

Vis mer

Hva sier kundene våre?

Vanlige spørsmålen